1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Retrospektywa V Festiwalu Filmowego NNW - Lublin 10-11.04.14

Retrospektywa V Festiwalu Filmowego NNW - Lublin 10-11.04.14

      W dniach 10-11.04.14 w Lublinie odbędzie się retrospektywa V Festiwalu Filmowego NNW w...

VI EDYCJA FESTIWALU NNW

VI EDYCJA FESTIWALU NNW

  Mamy przyjemność powiadomić, że VI edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni,...

LAUREAT NAGRODY

LAUREAT NAGRODY "ZŁOTEGO OPORNIKA"

Przedstawiamy zwycięzcę nagrody głównej V Festiwalu Filmowego NNW "Złotego Opornika" - Jerzego...

WYDARZENIA

WYDARZENIA

Dzień Niepodległości już za chwilę. W całym kraju organizowane są różne wydarzenia, które mają...

 • VI EDYCJA FESTIWALU NNW - OFICJALNY PLAKAT FESTIWALU

  VI EDYCJA FESTIWALU NNW - OFICJALNY PLAKAT FESTIWALU

  niedziela, 29, czerwiec 2014 18:23
 • Retrospektywa V Festiwalu Filmowego NNW - Lublin 10-11.04.14

  Retrospektywa V Festiwalu Filmowego NNW - Lublin 10-11.04.14

  czwartek, 10, kwiecień 2014 10:31
 • VI EDYCJA FESTIWALU NNW

  VI EDYCJA FESTIWALU NNW

  poniedziałek, 07, kwiecień 2014 12:32
 • Retrospektywa Festiwalu Filmowego

  Retrospektywa Festiwalu Filmowego "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" 8 marca 2014 KDF Łowicka w...

  piątek, 07, marzec 2014 15:11
 • LAUREAT NAGRODY

  LAUREAT NAGRODY "ZŁOTEGO OPORNIKA"

  wtorek, 24, wrzesień 2013 15:05
 • WYDARZENIA

  WYDARZENIA

  piątek, 08, listopad 2013 16:32

 Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”

                           Teatr Miejski w Gdyni, 11 – 21 września 2013 roku.

a). Wymagania 

Tematyką festiwalu jest przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego odnoszącego się do problematyki polskiej historii najnowszej.

b). Rada Programowa 

Rada Programowa jest ciałem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.  Do zadań Rady Programowej należą: 

·         powołanie Komisji Selekcyjnej konkursów,

·         powołanie trzech kandydatów do nagrody „Platynowy Opornik”,

·         nadzór i opiniowanie realizacji głównych kierunków działań festiwalowych,

·         występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności festiwalu,

·         opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania festiwalu,

·         pomysłodawstwo w zakresie działań festiwalu, a także w stosunku do realizowanych celów. 

W skład Rady Programowej wchodzą: 

     Teresa Gosk, montażysta, realizator TV i filmowy,

     Paweł Kędzierski, reż., szef SF Kronika, wiceprzewodniczący Sekcji Filmu Dok. SFP,

    Jan Ruman, IPN, red. naczelny „Biuletynu Informacyjnego – miesięcznika Światowego Związku Żołnierzy AK”,

     Paweł Nowacki, opozycjonista, twórca TV i firmowy,

     Arkadiusz Gołębiewski, dyr. festiwalu NNW, reżyser i  operator kamery.

c). Sekcje konkursowe 

Konkurs Główny 

Konkurs, do którego mogą być zgłoszone filmy dokumentalne zrealizowane w Polsce i za granicą, o czasie trwania nie dłuższym niż 90 minut, odnoszące się do polskie historii najnowszej. W konkursie mogą brać udział filmy zrealizowane przez polskich i zagranicznych twórców. Do konkursu przyjmowane będą filmy wyprodukowane po 2008 roku (2008 rok włącznie). O dopuszczeniu do udziału zgłoszonego filmu w bloku konkursowym decyduje Komisja Selekcyjna. Filmy zgłaszane do selekcji w minionych edycjach festiwalu mogą ponownie ubiegać się o uczestnictwo w tegorocznej edycji. Organizatorzy zakładają możliwość odwołania się od decyzji Komisji Selekcyjnej. Zakwalifikowanie filmów do Konkursu Głównego jest równoznaczne z udziałem tych filmów w innych blokach konkursowych festiwalu. Jury Konkursu Głównego przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

·         walory artystyczne filmu,

·         oryginalność formalną lub tematyczną filmu,

·         osobisty, autorski charakter wypowiedzi artystycznej,

·         umiejętne połączenie formy filmowej z tematem historycznym z zachowaniem prawdy. 

d). Selekcja

Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Organizator przyjmuje zgłoszenia filmów do selekcji wyłączniena płytach DVD. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie on – line karty zgłoszenia filmu znajdującej się na stronie www.festiwalnnw.pl oraz terminowe przesłanie kopii przeglądowej nie później, niż do 7 dni od zarejestrowania filmu on – line na adres: ul. Bieżanowska 2/14, 02-655 Warszawa. W razie niedopełnienia terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszenia, organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji. Organizatorzy festiwalu nie zwracają przeglądowych płyt DVD nadesłanych do selekcji. Terminy zgłaszania filmów do selekcji to 15 lipca 2013 roku.

e). Konkurs 

Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są bezpłatnie organizatorom festiwalu. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu filmu zgłaszający zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Lista filmów biorących udział w konkursie umieszczona zostanie na stronie www.festiwalnnw.pl tuż po ukończeniu selekcji. Film do konkursu zgłasza wyłącznie twórca lub jego Producent.  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu, zgłaszający zobowiązany jest do przesłania organizatorom fotosów z filmu, zdjęcia i biografii reżysera.

f). Nagrody regulaminowe 

„Platynowy Opornik” - nagroda przyznawana za całokształt twórczości. Otrzymuje ją twórca za niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej. Za przyczynianie się do zachowania pamięci narodowej. Za umiejętne połączenie walorów historycznych z artystycznymi. Kandydatów do nagrody proponuje Rada Programowa. Laureata wyłania Kapituła honorowa. W przypadku równej liczny głosów przewodniczący Kapituły honorowej zwoła nadzwyczajne posiedzenie celem narady i wyłonienia zwycięzcy. Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzie nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Statuetka wręczona zostanie na specjalnej Gali podczas festiwalu. 

Kapituła honorowa „Platynowego Opornika”:

     Antoni Krauze, reżyser, przewodniczący,

     Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni,

     prof. Jan Żaryn, historyk IPN,

     Maciej Pawlicki, reżyser, krytyk filmowy,

     Andrzej Trzos-Rastawiecki  - reżyser, scenarzysta

     Arkadiusz Gołębiewski, dyr. festiwalu NNW, reżyser i operator kamery.

Złoty Opornik” - nagroda główna przyznawana dla reżysera najlepszego filmu festiwalu. 

Jury „Złotego Opornika”:

   Paweł Kędzierski, reżyser, przewodniczący, współzałożyciel Studia Filmowego „Kronika”. Wieloletni przewodniczący Sekcji Filmu Dokumentalnego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

     prof. Piotr Niwiński, historyk,

     Tomasz Madejski, operator filmowy,

     Andrzej Jaworski, operator filmowy,

     Tadeusz Filipkowski, v-ce prezes Światowego Związku Żołnierzy AK,

     Jan Ruman, dziennikarz, IPN. 

„Nagroda Specjalna im. Janusza Krupskiego” - nagroda przyznawana za odwagę i trud poszukiwania tematów i postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych. 

Kapituła „Nagrody Specjalnej im. Janusza Krupskiego”:

     Joanna Krupska, wdowa po śp ministrze Januszu Krupskim,

     dr Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. kierownika UdsKiOR,

     dr Łukasz Kamiński, prezes IPN,

     Paweł Witaszek, Fundacja Rodziny Witaszków,

     Paweł Nowacki, pomysłodawca nagrody, drukarz lubelskich „Spotkań” lat 70` i 80`.

„Anioł Wolności” - nagroda przyznawana dla młodych twórców w ramach konkursu „Młodzi dla historii” 

Jury „Anioła Wolności”:

     Adam Hlebowicz, dziennikarz , przewodniczący,

     Justyna Skowronek, wydawca, były pracownik IPN (pion edukacyjny),

     Anna Ferens, reżyser,

     Michał Bożek, operator kamery,

     Grzegorz Pacek – reżyser,

     Waldemar Czechowski – reżyser, montażysta, wykładowca na Uniwersytecie Josai w Tokio.

g). Pokazy i promocja 

Organizatorzy festiwalu mogą udostępnić zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmów stacjom telewizyjnym i partnerskim portalom internetowym na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia on – line. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie www.festiwalnnw.pl oraz na oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, etc.) i materiałach prasowych. Organizatorzy festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych nagrodzonych filmów podczas retrospektywy festiwalu na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów. Filmy te będą pokazane podczas retrospektyw festiwalu w kraju i zagranicą.

h). Przesyłka, ubezpieczenie i zwrot kopii filmowych 

Koszty transportu płyt DVD przysyłanych do selekcji i kopii konkursowych oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Organizatorzy festiwalu nie pokrywają opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro, z dopiskiem: "No commercial value. For cultural purposes only".

i). Organizator festiwalu 

Organizatorami festiwalu są:

·         Miasto Gdynia

·         Stowarzyszenie „Scena Kultury”

j). Uwagi końcowe

Zgłoszenie filmu do udziału w V festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.